Skąd się bierze woda w kranie. Oczyszczanie ścieków. Część 2

Dzięki technologii możemy powtórnie cieszyć się czystą wodą w kranie.

Woda po użyciu, kanałami ściekowymi, poprzez układ przesyłowy, trafia do oczyszczalni ścieków.

Warszawski układ przesyłowy pędzi z prędkością 2,5 m3/s, co w ciągu doby daje pojemność 216.000 m3 wody. Ścieki przesyłane są poprzez 300 metrowy tunel znajdujący się na głębokości 10 metrów pod nurtem rzeki Wisły, z lewobrzeżnej strony miasta na prawą, tam gdzie znajduje się oczyszczalnia „Czajka„. Przesył odbywa się grawitacyjnie, bez użycia pomp.

Proces oczyszczania ścieków poddawany jest dwóm procesom: mechanicznemu i biologicznemu.

Oczyszczanie ścieków. Proces mechaniczny.

Proces mechaniczny składa się z trzech etapów. Pierwszy – usuwanie zanieczyszczeń stałych powyżej 6 mm – poprzez specjalne kraty taśmowo-hakowe. W ten sposób pozyskuje się odpady (skratki), które następnie się płucze, prasuje i spala w stacji termicznej osadów ściekowych. W dalszej kolejności ścieki odprowadzane są do następnego etapu – piaskowników. Tu oddzieleniu ulegają zawiesiny mineralne: piasek, żwir oraz usuwane są tłuszcze. Dalej eliminuje się zawiesiny łatwo opadające, proces ten ma miejsce w okrągłych osadnikach wstępnych.

W osadnikach wstępnych następuje sedymentacja zawiesin, które po zagęszczeniu lądują w komorach fermentacyjnych. Na tym etapie kończy się mechaniczne oczyszczanie ścieków i zaczyna biologiczne.

Oczyszczanie ścieków. Proces biologiczny.

Technologiczny ciąg biologiczny składa się z reaktora biologicznego i osadników wtórnych. W rektorze ścieki mieszane są z osadem czynnym, czyli z pożytecznymi mikroorganizmami, dzięki którym usuwane są związki węgla, azotu i fosforu. W osadnikach wtórnych następuje oddzielenie oczyszczonych ścieków od osadu czynnego. Tak oczyszczone ścieki trafiają do pompowni, a następnie z powrotem do rzeki.

Osady ściekowe poddaje się procesowi fermentacji, gdzie są przetrzymywane, w warunkach beztlenowych, przez 30 dni. W wyniku tego procesu powstaje biogaz, który wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Koniecznie zajrzyj do części 1, gdzie piszemy o oczyszczaniu wody pozyskiwanej ze źródeł naturalnych.

źródło/ film Discovery „Jak funkcjonuje miasto”

redakcja/ KZ

ft/ Ivan Bandura

to top