Skończył się czas pasywnego obserwowania zmian zachodzących w naszym naturalnym środowisku. Przyszła pora na aktywne działanie.

Przyszła pora na szerzenie inicjatyw, które będą chronić środowisko, pobudzać zieloną gospodarkę, zrównoważony rozwój, w tym promować ideę obiegu zamkniętego.

Przyszła pora na szerzenie kreatywnych i innowacyjnych inicjatyw, na poszukiwanie nowych, optymalnych rozwiązań wspieranych przez Rządy i UE, przez biznes i design.

Idee pro-eko stały się wiodącym nurtem w dyskursie publicznym, weszły do naszego życia, już nie jako trend, a świadoma decyzja podejmowana przez konsumenta względem nabycia dóbr oraz usług.

Najlepsza strategia to wyjście ze strefy komfortu, zapoczątkowanie nowych społecznych megatrendów, zrównoważony rozwój i zrównoważone życie, wykorzystanie ich jako narzędzi napędzających zmiany w przestrzeni publicznej.

Naszym celem jest popularyzacja świadomości o otaczającej nas naturze, obowiązku jaki mamy wobec niej oraz zmiana zachowań społecznych.

Nie bez znaczenia są tu wyzwania, z którymi biznes i społeczeństwo spotyka się na co dzień. Zanieczyszczenie powietrza, kurczące się źródła surowców naturalnych, globalne ocieplenie – te i inne zjawiska są fizyczną manifestacją negatywnych zmian w ekosystemie. Stymulują do podjęcia dyskusji, niezbędnych zmian ustawodawczych i społecznych. Są największym sprzymierzeńcem w pro-eko edukacji i zwiększeniu świadomości konsumenta w zakresie produktów alternatywnych, odnawialnych źródeł energii i zróżnicowanego rozwoju.

to top