Zrównoważony przemysł

Do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i środowiskowych konieczna jest nowa polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy) polega na zamknięciu cyklu życia produktu, czyli przejściu z modelu gospodarki linearnej:

produkcja – użytkowanie – usunięcie odpadu

na model zwany od „kołyski do kołyski”:

produkcja – użytkowanie – wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym.

Ta idea ma na celu zwiększenie inwestycji, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych oraz wspieranie eko-innowacji, bez kosztów dla środowiska naturalnego. Nowy model gospodarczy zmienia podejście do analizy cyklu życia produktu, które wykracza poza koncentrowanie się na jego końcowym etapie. Nowe technologie ochrony środowiska mają stanowić impuls do rozwoju europejskiej gospodarki.

Według statystyk Eurostatu w 2014 roku kraje Unii Europejskiej wytworzyły na jednego mieszkańca 4,9 tony odpadów, z czego 34,7% stanowiły odpady budowlane, 28,2% odpady wydobywcze, 10,2% odpady przemysłowe i 8,3% odpady komunalne. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika zaś, że w 2017 roku przeciętny Polak wprodukował 303 kg odpadów komunalnych, podczas gdy 4 lata wcześniej było to 280 kg. Przy czym trzeba podkreślić, że średnia europejska wynosiła wówczas 475 kg śmieci na głowę.

wytwarzanie odpadów
żródło: http://www.europarl.eurpa.eu

W przeciwieństwie do modelu gospodarczego opartego na podejściu
„weź – zużyj – wyrzuć” gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu wydłużenie życia produktów poprzez m.in. :

• projektowanie ich w taki sposób, aby łatwiej można było je naprawić, użyć ponownie czy przetworzyć;
• poprawienie ich trwałości;
• ulepszenie zarządzania odpadami;
• tworzenie nowych modeli biznesowych i konsumpcyjnych opartych na współdzieleniu, pożyczaniu, wymianie czy wynajmowaniu produktów

A jak to robią firmy? Przykłady

  1. Firma Żywiec Zdrój S.A. podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach w grudniu 2018 roku ogłosiła bezprecedensowe w Polsce zobowiązanie, w myśl którego w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaką firma wprowadzi na rynek, zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi. Ponadto, producent wody źródlanej wprowadził na polski rynek 5-litrową butelkę w pełni wyprodukowaną z surowca rPET (tworzywa z recyklingu), która nadaje się do ponownego przetworzenia.

    We wrześniu br. Żywiec Zdrój, wraz z innymi przedstawicielami grupy spółek DANONE, został sygnatariuszem Paktu Plastikowego, by wspólnie z branżą i innymi podmiotami działać w kierunku ograniczania użycia pierwotnych tworzyw sztucznych i  innowacji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Firma angażuje się we wprowadzenie systemu depozytowego w Polsce, współpracując w tym temacie z wieloma podmiotami z branży napojowej.

2. Grupa Żywiec S.A. i akcja ,,Daj butelce drugie życie”. Celem Akcji jest działanie proekologiczne w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania opakowań szklanych, tj. butelek zwrotnych o poj. 0,5 l oznaczonych znakiem towarowym Grupy Żywiec S.A., które odbierane są od Konsumentów przez wybrane Punkty Sprzedaży Detalu Tradycyjnego.

Ponadto, podczas koncertów Żywiec Męskie Granie konsumenci mają możliwość zakupu piwa w zwrotnych kubkach, które po umyciu są ponownie wykorzystywane, a gęstwa drożdżowa i młóto browarniane trafiają z browarów Grupy Żywiec S.A. z powrotem do obiegu pod postacią paszy dla zwierząt.

3. JACK WOLFSKIN Retail GmbH – to marka, która stawia na składniki pochodzące z recyklingu, które posiadają certyfikat Global Recycled Standard (GRS). Prawdziwym kamieniem milowym w recyklingu jest nieprzemakalna kurtka TEXAPORE-ECOSHPERE: materiał zewnętrzny i wyściółka wykonane są w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu – to samo dotyczy zaawansowanej technologicznie, wodoodpornej membrany pomiędzy nimi.

Ponadto, marka Jack Wolfskin używa wyłącznie certyfikowanej bawełny organicznej. Od 2013 roku do wszystkich produktów z bawełny i mieszanek bawełny używają 100% bawełny organicznej z certyfikatem pochodzenia organicznego. Dodatkowo, puch zawarty w kurtkach pochodzi tylko z chowu zgodnego z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku. Ponadto, materiał typu skóra – jest produktem ubocznym produkcji żywności i nie pochodzi od zwierząt chronionych, a wełna merynosowa pochodzi tylko z hodowli zgodnej z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku.

Źródła:
1. EMAS
2. Parlament Europejski
3. Polish Circular Hotspot
4. Żywiec Zdrój S.A.
5. Grupa Żywiec S.A.
6. JACK WOLFSKIN Retail GmbH
7. Forbes

to top