oś czasu

22 kwietnia 2016r. – podpisanie Porozumienia Paryskiego

sierpień 2018r. – wystąpienie Grety Thunberg, początek strajków klimatycznych

8 października 2018r. – raport IPCC nt.1,5 st.C

6 maja 2019r. – raport IPBES o kryzysie bioróżnorodności

11 grudnia 2019r. – komunikat Komisji o Europejskim Zielonym Ładzie

12 grudnia 2019r. – Rada Europejska za neutralnością klimatyczną do 2050r.

14 stycznia 2020r. – założenia Komisji w kwestii finansowania EZŁ

4 marca 2020r. – projekt Europejskiego prawa o klimacie

10 marca 2020r. – nowa strategia przemysłowa

11 marca 2020r. – plan działania dot.gospodarki obiegu zamkniętego

20 maja 2020r. – ,,Od pola do stołu” i strategia na rzecz bioróżnorodności

8 czerwca 2020r. – przyjęcie strategii w sprawie integracji systemu energetycznego i wodoru

21 lipca 2020r. – przywódcy UE uzgodnili kompleksowy pakiet o wartości 1 824,3 mld EUR

3 kwartał 2020r. – projekt Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu

4 kwartał 2020r. – strategia leśna i strategia adaptacji cdn.

to top