Czym jest Europejski Zielony Ład?

To plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej.
Do 2050r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu poprzez działania w różnych sektorach gospodarki, takich jak:
1. Energia – obniżenie emisyjności sektora energii,
2. Budynki – renowacja budynków, aby pomóc ludziom w obniżeniu rachunków za energię i ograniczeniu zużycia energii;
3. Przemysł – wspieranie przemysłu w rozwoju innowacyjności
i osiąganiu pozycji światowego lidera zielonej gospodarki;
4. Mobilność – wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;

 

„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD TO NASZA NOWA STRATEGIA NA RZECZ WZROSTU.
POMOŻE NAM OGRANICZYĆ EMISJE PRZY JEDNOCZESNYM TWORZENIU MIEJSC PRACY”.
URSULA VON DER LEYEN, PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EUROPEJSKIEJ


Europejski Zielony Ład poprawi dobrostan i zdrowie obywateli
i przyszłych pokoleń.

 

„PROPONUJEMY PRZEJŚCIE NA EKOLOGICZNĄ I SPRZYJAJĄCĄ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU GOSPODARKĘ, ABY POPRAWIĆ DOBROSTAN LUDZI I ZAPEWNIĆ ZDROWĄ PLANETĘ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”.FRANS TIMMERMANS, WICEPRZEWODNICZĄCY WYKONAWCZY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Co zyskamy? Czystszą energię, czystsze powietrze, wodę i glebę. Zmodernizowane budynki mieszkalne, szkoły i szpitale. Ponadto, lepsze alternatywy w zakresie transportu publicznego, więcej stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Pozyskamy zdrowszą żywność (mniej pestycydów i nawozów), opakowania wielokrotnego użytku lub nadające się do recyklingu.

to top