Oceany, najlepszy termometr jaki mamy do pomiaru zmian na Ziemi

Według Naukowców oceany na świecie ocieplają się znacznie szybciej niż wcześniej szacowano, sądzono. Dlaczego jest to groźne dla naszej Planety? Oceany magazynują w swoich wodach prawie całe nadmiar ciepła jakie pochłania nasza Planeta.

Z analizy opublikowanej w Science wywodzimy, że temperatura oceanów z roku na rok bije rekordy wzrostu.

Zmiana klimatu, wynikająca z działalności człowieka wynika głównie z braku równowagi energetycznej w systemie klimatycznym Ziemi. Około 93% nierównowagi energetycznej gromadzi się w oceanach zwiększając tym samym zawartość ciepła w oceanie (OHC-ocean heat content). Najnowsze szacunki, oparte na obserwacjach wykonanych na przestrzeni ostatnich kilku dekad, pokazują gwałtowne ocieplenie się oceanów na Ziemi. To ocieplenie przyczynia się do wzrostu intensywności opadów, podniesienia się poziomu mórz, zniszczenia raf koralowych, obniżenia poziomu tlenu w oceanie i spadku pokrywy lodowej.

Science Magazine

Naukowcy twierdzą, że w miarę nagrzewania się oceanów skutki te będą dla nas katastrofalne. Bardziej deszczowe i potężniejsze burze, takie jak huragan Harvey w 2017 czy huragan Florence w 2018 staną się bardziej powszechne.

Argo mitologiczny statek w drodze. Czy zdobędzie Złote Runo?

Ponieważ oceany odgrywają tak kluczową rolę w globalnym ociepleniu, są jednym z najważniejszych obszarów badań klimatologów. W raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych, wydanym w 2014 r. przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przedstawiono pięć różnych szacunków ciepła oceanu, ale wszystkie one wykazały mniejszy poziom ocieplenia niż te prognozowane przez komputerowe modele klimatyczne. Sugeruje to, że pomiary ciepła oceanów lub modele klimatyczne były niedokładne.

Od początku XXI wieku naukowcy mierzą ciepło oceanu za pomocą sieci dryfujących pływaków, zwanych Argo. Pływaki mierzą temperaturę i zasolenie górnych 6500 stóp oceanu, a następnie zebrane dane przesyłają za pośrednictwem satelitów. Ale zanim nastała era Argo, naukowcy polegali na czujnikach temperatury, które statki opuszczały do oceanu za pomocą miedzianego drutu. Przewód przesyłał dane z czujnika na statek w celu zarejestrowania. Metoda ta była jednak awaryjna, często przewody pękały, a czujniki były „porywane” przez fale. Dodatkowo, metoda była obarczona niepewnością co do dokładności głębokości, na której dokonano pomiaru.

Poziom wody w górę

Gdy oceany się nagrzewają, poziom mórz podnosi się. Cieplejsza woda zajmuje więcej miejsca niż zimniejsza. W rzeczywistości większość obserwowanego do tej pory wzrostu poziomu mórz wynika z efektu ocieplenia, a nie z topnienia czap lodowych.

Naukowcy twierdzą, że przy braku globalnych działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla samo ocieplenie spowoduje podniesienie się poziomu mórz o co najmniej 30cm do roku 2100. Musimy zakładać, że spowoduje to zwiększoną liczbę powodzi i sztormów, co zaskutkuje masowym zalewaniem wybrzeży.

Nagrzewanie oceanów ma też swoje następstwa polityczne. Przy ciepłych wodach, życie morskie – ryby – szukając pożywienia, żerowisk, przenosi się w nowe miejsca. Rybacy przekraczają granice morskie, co prowadzi do konfliktów między krajami, wojen handlowych, sporów dyplomatycznych.

redakcja/ KZ

ft/ Gaetano Cessati

to top