Zielona innowacja

Przez zielone okulary

Eko to nie chwilowy trend czy moda. Dynamiczne zmiany klimatyczne wymagają zdecydowanych działań. To tworzy przestrzeń dla zielonych innowacji, technologii i rozwiązań dla biznesu przyjaznych dla środowiska. Użytkownicy produktów, odbiorcy i konsumenci naszych usług, coraz bardziej oprócz designu i funkcjonalności zwracają także uwagę na poza produktowe aspekty oferty marek i ich wpływ na wspólne otoczenie. 94% ankietowanych konsumentów deklaruje, że woli korzystać z usług, lub produktów firm, które dbają o środowisko. Ten trend społeczny jest mocno ukierunkowany na innowacyjne rozwiązania w zakresie dbałości o zrównoważony rozwój, troskę o środowisko oraz poprawę jakości życia.

Mimo to nie wszyscy widzą w zielonych innowacjach rozwiązanie dla swojego biznesu choć specjaliści wypowiadają się jednogłośnie, że inwestowanie w zielone technologie i szukanie nowych rozwiązań to strategia, która może uchronić firmę przed kryzysem, sprawić że w przyszłości będzie bardziej konkurencyjna. Firmy stawiające na zielone innowacje mogą równocześnie liczyć na wejście na nowe rynku oraz pochwalić się niższymi kosztami utrzymania i produkcji. Tymczasem zaledwie co setna polska firma źródłem swej przewagi konkurencyjnej uczyniła zielone innowacje – wynika z badań PKPP Lewiatan.

Innowacje umożliwiają kreowanie nie tylko potrzeb, ale też nowych rozwiązań, które do tej pory nie były prezentowane na rynku. Rzeczy, które do tej pory nie istniały.

Naszym zdaniem warto zwrócić uwagę na ekoinnowacyjne projekty i technologie. Poniżej chcielibyśmy przytoczyć kilka przykładów wyróżniających się na naszym rynku. Prezentowane poniżej projekty wyróżnione zostały w prestiżowym konkursie GreenEvo.

Firma Aquatech, Przydomowa oczyszczalnia ścieków Argo

Ta bezprądowa konstrukcja nie emituje dwutlenku węgla. Technologia stworzona przez firmę jest już szeroko aplikowana na rynki zagraniczne, nadaje się bowiem do stosowania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, temperaturowych oraz nie jest zależna od ukształtowania terenu bądź wysokości n.p.m. Konstrukcje znajdziemy więc w takich krajach jak Libia, Wielka Brytania, Zanzibar czy Mongolia.  Firma dwukrotnie została nagrodzona w konkursie GreenEvo.

FLUMIX Biko-Serwis, Technologia produkcji mieszanek popiołowych i żużlowych

Opracowana technologia pozwala przekształcić na wartościowe materiały budowlane – cementy i zaprawy cementowe, odpady poprodukcyjne procesów hutniczych (np. żużel, popioły lotne i mączki wapienne.)

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”, Reaktor do produkcji biopaliw typu biodiesel FAME 

Czy można ze świeżego bądź użytego w smażalni oleju wytworzyć biopaliwa? Można i to w szybki sposób. Sam proces trwa tylko 1,5h. Technologia skierowana jest przede wszystkim do odbiorców indywidualnych oraz firm transportowych i logistyczno-spedycyjnych. Obecnie stosowana w Green Bridge Science Park w Ostende należącym do belgijskiego Uniwersytetu Gent.

CARGAZ BIS Mariola Rewer. System podwójnego zasilania Solaris Diesel Dual Fuel 

System stworzony dla pojazdów z silnikiem diesla umożliwia ograniczenie emisji tlenków azotu, CO2 i cząstek stałych oraz obniżenie kosztów paliwa o maksymalnie 20 proc. Technologia wykorzystywana jest od 2014. Jej odbiorcą są przede wszystkim pojazdy firm transportowych i logistycznych. Równocześnie technologia nadaje się do wszystkich silników wysokoprężnych oraz lokomotyw spalinowych.

CWD. Urządzenie do automatycznego spalania biomasy w palniku schodkowym

Ma zastosowanie do różnego rodzaju biomasy w postaci pelletu, brykietu i zrębków drzewnych, bez względu na ich stopień granulacji czy wilgotności. Rozwiązanie szeroko stosowane jest m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji, Irlandii, Szkocji, Anglii, USA i na Ukrainie.

Energy Data Lab. Platforma dla uczestników rynku energii 

Platforma stworzona została z myślą o ułatwieniu kolekcjonowania, przetwarzania i analizowania danych o zużyciu mediów energetycznych.

Enerko Energy. Śruba Archimedesa

Śruba ma zastosowanie przy bardzo niskich spadach wody. Inwestycja zrealizowana została w Bieleckich Młynach w Dolinie Czarnej Nidy.

Zmniejszyło się dzięki temu zagrożenie przeciwpowodziowe podczas wezbrań rzeki, poza tym technologia w przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanych turbin nie powoduje śmiertelności ryb. W ciągu roku wytworzone zostało 170 tys. kWh energii na potrzeby 100 okolicznych gospodarstw.

Gajek Engineering, Turbozespół wodny typu STK-PMG

Nadaje się do nowych i modernizowanych elektrowni wodnych o mocy do 10 MW. Technologię zastosowano m.in. w elektrowni Kopin na Odrze.

Hydroenergia. Turbina Francisa 

Dedykowana jest zarówno małej, jak i zawodowej energetyce wodnej. Dwie turbiny Francisa o mocy 60 kW i 100 kW działają m.in. w elektrowni w Szklarskiej Porębie. Technologia może być stosowana zarówno w klasycznych elektrowniach wodnych, jak i w układach odzysku energii z wód technologicznych, np. w oczyszczalniach ścieków. Firma została nagrodzona w GreenEvo już po raz drugi.

Jan Gumkowski „Biuro Techniczno-Inżynierskie”. Palnik na pellet z obrotową komorą spalania 

Palnik na pellet z obrotową komorą spalania umożliwia spalanie pelletów gorszej jakości. Rozwiązanie jest skierowane do gospodarstw domowych, instytucji użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Obecnie stosowane m.in. na Słowacji, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Słowenii, Holandii, Niemczech, Rumunii i Szwecji.

PellasX, PellasX REVO 

To palnik, który można podłączyć do każdego rodzaju kotła i opalać biomasą w postaci pelletu, w tym pelletu drzewnego niskiej jakości, owsa i pestek, a także tzw. agropelletu wytwarzanego z odpadów produkcji rolnej. Technologia przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą ograniczyć koszty wytwarzania energii cieplnej. Palnik odpowiada wymaganiom w zakresie 5 klasy emisji spalin. Rozwiązanie jest stosowane m.in. w Grecji, Szwecji, Danii, Niemczech, na Litwie, Łotwie i Słowacji. Firma została nagrodzona w GreenEvo już po raz drugi.

SOLCRAFT. System budowlany H-BLOCK 

To rozwiązanie umożliwiające szybkie wznoszenie domów pasywnych. W tej technologii zbudowano już pierwsze w Polsce osiedle domów pasywnych i biurowiec pasywny.

to top