Plastik. Zrównoważony przez Design

Dzięki swojej wszechstronności tworzywa sztuczne stały się kluczowymi materiałami m.in. w sektorze opakowań. w budownictwie, w transporcie, w produkcji sprzętu medycznego. W branży tworzyw sztucznych działa około 60 000 europejskich firm, głównie MŚP, zatrudniające ponad 1,5 mln osób i generujące obroty bliskie 350 miliardów euro.

Sposób w jaki tworzywa sztuczne są obecnie wytwarzane, używane i wyrzucane, niszczy przede wszystkim środowisko naturalne. Europa produkuje rocznie 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego mniej niż 30% podlega recyklingowi. Degradacja plastiku może uwolnić niebezpieczne chemikalia i jest głównym źródłem powstawania mikrodrobin.

Koncepcja Sustainable-by-Design ma na celu zintegrowanie bezpieczeństwa, uzyskanie cykliczności i funkcjonalności materiałów. Sustainable by Design ma obejmować ekonomiczne, środowiskowe i społeczne filary zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnej maksymalizacji możliwości jakie można uzyskać z materiału i przemysłu chemicznego. Zrównoważony rozwój, przez cały cykl materiałowy, wymaga innowacyjnego podejścia stemowego. 

kluczowe komponenty Sustainable-by-Design

bezpieczeństwo

Tworzywa sztuczne wolne od niebezpiecznych chemikaliów, również te używane jako dodatek do powłok

Unikanie, wykrywanie i ocena toksyczności mikroplastików.

cyrkularość i wydajność

Trwałe, nadające się do ponownego użycia i recyklingu tworzywa sztuczne

Łatwy demontaż i zmniejszona złożoność chemiczna;

Odpady z tworzyw sztucznych, pozostałości i odpady w ogóle, a także biomasa do ponownego wykorzystania

funkcjonalność i efektywny proces designu

Odpowiednia wydajność produktów m.in. lekkość i  wytrzymałość mechaniczna, przeciwdrobnoustrojowa

Efektywne projektowanie materiałów

Efektywne skalowanie

Zrównoważona produkcja

wsparcie

Edukacja i zwiększanie świadomości

Otwarcie rynków: nowe modele biznesowe, innowacje, normy

Wspieranie decyzji dotyczących inwestycji na rzecz zrównoważonego projektowania.

źródło/ EU

foto/ Merakist

to top