Lasy, kluczowe źródło dobrobytu naszej Planety i nas samych

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował raport na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 ° C – link. Czytamy w nim m.in., że ograniczenie średniego wzrostu temperatury do 1,5 ° C wymaga zarówno drastycznej redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2), jak i usunięcia nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery. Chociaż opracowywane są zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla, to i tak „naturalna technologia”, którą są lasy, pozostaje jedynym sprawdzonym sposobem usuwania i magazynowania atmosferycznego CO2 na skalę, która może znacząco przyczynić się do osiągnięcia równowagi węglowej.

Główne powody ochrony posiadanych lasów oraz konieczność odtwarzania tych, które utraciliśmy

Lasy zawierają więcej węgla niż nadające się do eksploatacji złoża ropy naftowej, gazu i węgla. Najnowsze badania sugerują, że aby mieć szansę na ograniczenie ocieplenia do 1,5 ° C, nie możemy w nadchodzącym stuleciu emitować więcej niż około 750 miliardów ton CO2. Węgiel w łatwo eksploatowanych zasobach kopalnych, do 2100 roku, może uwolnić 2,7 biliona ton CO2. Dla porównania, lasy magazynują 3 biliony ton CO2 i w przypadku unicestwienia natychmiastowo go uwolnią. Musimy brać pod uwagę, że sama zmiana klimatu dostarcza zagrożeń zewnętrznych w egzystencji lasów, jak np. niekontrolowane pożary.

Lasy, zapobiegając dalszemu pogorszeniu się klimatu, redukują obecnie około jednej czwartej CO2 emitowanego przez ludzi do atmosfery. Niszcząc lasy, nie tylko emitujemy dwutlenek węgla, ale także tracimy ich funkcję, jaką lasy odgrywają poprzez fotosyntezę, w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery. Z 39 miliardów ton CO2, które każdego roku emitujemy do atmosfery, 28% jest usuwane na lądzie (głównie przez lasy), a około jedna czwarta przez oceany. Pozostała część pozostaje w atmosferze. Utrzymanie i ulepszanie zarządzania istniejącymi lasami jest kluczowym elementem łagodzenia zmiany klimatu, przynoszącym istotne dodatkowe korzyści, w tym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ochronę przed powodzią i ochronę różnorodności biologicznej.

Osiągnięcie celu 1,5 °wymaga również masowego odtworzenia lasów w celu usunięcia nadmiaru dwutlenku węgla z atmosfery. Powinno się więc ponownie zalesiać i jednocześnie ulepszać gospodarkę leśną. Te działania mogą zapewnić nam 18% efektywności kosztowej w łagodzeniu zmiany klimatu do 2030 r.

Bioenergia, ze względu, że nie została przetestowana na dużą skalę, nie może być bazowym rozwiązaniem. Korzyści natomiast możemy upatrywać w wykorzystywaniu drewna, produkowanego w sposób zrównoważony, w produktach o dłuższej żywotności, takich jak np. budynki, w których drewno może zarówno magazynować węgiel jak i zastępować materiał energochłonny, taki jak beton i stal.

Lasy tropikalne chłodzą powietrze nie tylko wokół siebie, ale również chłodzą naszą całą Planetę. Ponadto wytwarzają opady niezbędne do uprawy żywności w ich regionach i poza nimi. Rosnące lasy wyciągają wodę z ziemi i uwalniają parę wodną do atmosfery, regulując przy tym lokalne, regionalne i globalne wzorce opadów oraz działając jak naturalny klimatyzator. Wycinanie więc lasów tropikalnych zwiększa lokalne temperatury powierzchniowe nawet o 3 °C.

Podsumowując, aby uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych i zachować lasy jako kluczowe źródło dobrobytu naszej Planety i nas samych, musimy je chronić i utrzymywać ich zdrowie.

Przyszły klimat naszej Planety jest więc nierozerwalnie związany z przyszłością lasów.


redakcja: KZ

żródło/ Climate and Land Use Alliance

ft/ Sebastian Unrau

to top